The European Organisation for Sustainability

Vilka vi är

EOS (Europeiska Hållbarhetsorganisationen) är en ideell international forsknings- och nätverksrörelse bestående av volontärer från hela världen, både forskare och andra, som är engagerade i att rädda världen. Vi är ett decentraliserat nätverk med ett gemensamt mål att konstruera ett alternativ, grunden för en transition till ett socialt och ekologiskt hållbart system för alla människor i hela världen.

Hur vill vi då åstadkomma detta?

Vår utgångspunkt är att oavsett hur miljövänlig teknologin än är, så kan inte ett tillväxtorienterat system i en begränsad värld leda till en balans mellan mänskligt välbefinnande och naturens behov. I ett oreglerat system med hög tillväxt så utplånas hela ekosystem i rask takt, medan ett reglerat system oftast skyfflar över ansvaret för miljöproblemen över axlarna på de svagaste och mest utsatta grupperna, och på medelklassen vars konsumtion driver det marknadsekonomiska systemet.

För att kunna bygga upp ett verkligt hållbart system krävs det att världen övergår från dagens icke hållbara resurshushållningsmetod till en som verkligen kan förse alla människor med vad de behöver för att leva ett värdigt och rikt liv, medan produktionen hela tiden håller sig inom ramarna för planetens biokapacitet.

På lång sikt finns det ingen motsättning mellan mänskligt välbefinnande och ekologisk hållbarhet. Tvärtom, exploatering av ekosystemen leder alltid till slut till en radikal försämring av människans livsvillkor också.

Vårt mål är att bygga upp nätverk av människor som tillsammans organiserar skapandet av hållbar resurshantering, för att förbättra sina egna liv och den lokala närmiljön, samtidigt som det hela tiden finns ett globalt perspektiv. Vår hemsida kan ni finna här.

EOS i Umeå är en lokalgrupp som arbetar med dessa frågor. Vårt mål är att förbättra hållbarheten i Umeå Kommun, engagera människor i Umeå i vår verksamhet, nätverka med andra föreningar och insamla nog mycket resurser för att konstruera ett hållbart mönstersamhälle i vår närregion. Ni kan nå oss på 070 2189 188.

/Enrique

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: