The European Organisation for Sustainability

Trots en världsomfattande finanskris 2008-2009 så påverkades inte de socialdemokratiska partierna runtikring Europa positivt av det i opinionsstödet, utan tvärtom så har den generella trenden varit fortsatt nedgående och befästande av socialistpartiernas oppositionsroll. Det kan diskuteras om det är tredje vägens socialdemokrati som är boven i dramat, eller avsaknaden av visioner överlag, men erfarenheter har bevisat att i de fall där partierna gått till val på traditionell vänsterpolitik – som i Storbritannien 1983, så har de åkt på ännu mer stryk än vanligt, och den mest framgångsrike socialdemokratiske premiärministern i modern tid – Tony Blair – vann valen på att upprätthålla de nyliberala reformerna från 80-talet med vissa inslag av social uppmjukning i kanterna.

DN’s artikel pekade faktiskt på en väsentlig del av förklaringen, nämligen att den socialdemokratiska välfärdsstaten är beroende av att arbetskraft och kapital organiseras på nationell nivå. När företag fritt kan flytta sin tillverkningsverksamhet utomlands så ersätts stabila jobb i industrisektorn med instabila jobb i tjänstesektorn, där det är betydligt svårare att organisera människors vardag. Detta innebär att varje typ av reformer riskerar att påverka befolkningen negativt, och därmed tenderar frågan om vem som ska styra landet bli en fråga om vem som folket har mest förtroende för snarare än för vad regeringsalternativen vill göra.

En annan faktor kan också vara Europas åldrande befolkning. Äldre människor tenderar överlag att rösta socialkonservativt, och så lång tid som de borgerliga regeringarna inte rör deras pensionsförmåner så har de få skäl att inte rösta konservativt. Huvudsaken är dock att socialdemokraterna inte framstår som trovärdiga överlag, och har förlorat sin karaktär av massrörelser. I dagens Europa är partierna förtroendeburna och inte rörelseburna, vilket skapar en känsla av stabilitet samtidigt som grunden för reformer undergrävs.

De gröna partierna har till viss del kapitaliserat på denna utveckling, men det är svårt att se hur de skall kunna vinna över 15% av väljarstödet under en översiktlig framtid då de mer har grundat sin verklighetssyn på “godhet” än på faktiska ekonomiska problem som vanliga människor kan observera i samhället. Därmed vinner de mest röster från människor som antingen är alienerade idealister eller en del av “latte-medelklassen”, snarare än det hav av ungdomar som sliter i servicesektorn eller är arbetslösa och utslagna – den ungdom som trots allt är framtiden.

Problemet är förstås att frågan om en grön framtid inte kan reduceras till en fråga om att släcka glödlampan på torsdagar eller bära grönt på fredagar för att visa grannarna sin godhet och uttrycka sin identitet, utan en fråga om mänsklighetens framtida livsbetingelser. För att kunna garantera framtida generationer möjligheter att leva ett bra liv så behövs det mer omfattande reformer än vad de flesta kan föreställa sig, och därmed så är försiktiga väljare ett av de största problemen som finns.

Vad som behövs är inte ett politiskt parti i första hand, utan folkrörelser som kan påverka folks ekonomiska vardag och därmed skapa ett incitament för att rösta på reforminriktade politiska partier. Förr i tiden var fackföreningsrörelsen en sådan rörelse, men idag – med dagens splittrade arbetsplatser – krävs det istället folkrörelser som hjälper människor i deras arbetsliv och vardag, och skapar en känsla av helhet och trygghet som får människor att våga satsa på en övergång till ekologisk hållbarhet.

I dagsläget håller EOS på att bygga upp sådana nätverk. Vi behöver förändring.

/Enrique

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: