The European Organisation for Sustainability

Archive for January, 2011

EOS-föreläsning, 10e Februari

Hej igen.

 

Nu är det snart dags för ytterligare en föreläsning, nämligen en föreläsning hållen av undertecknad som är tänkt att utspelas på Umeå Universitet torsdagen den 10e Februari kl. 18.30, Hörsal B, Lindellhallen, Samhällsvetarhuset. Alla är oerhört välkomna och det är fritt inträde.

 

Torsdagen den 3e Februari kl. 15.00 har vi möte på Café Station för att bland annat diskutera verksamhet innan föreläsningen. Nykomlingar är även tacksamt välkomna där.

Runtomkring i världen ser vi hur protester drabbar både auktoritära och mindre auktoritära regimer. Även om protesterna ofta handlar om frågor som rör mänskliga rättigheter, så utlöses de ofta av ett långvarigt missnöje med resursfördelningen, något som oftast visar sig ha lett till revolutioner (som i Paris 1789, där revolutionen föregicks av en vargavinter som orsakade hungersnöd och inflation). Redan under årets första vecka har en regim fallit, och nu förefaller en annan vackla.

 

Dessvärre finns det liten sannolikhet att den nya regeringen i Tunisien som tillträder i Mars månad kommer att kunna lösa landets grundläggande ekonomiska problematik. Dessutom är Tunisien ett land som är beroende av turister från Europa, och då Europas ekonomi ser ut att gå fortsatt kräftgång så finns det en risk att turismströmmarna inte kommer att öka. Detsamma kan sägas om Egypten.

 

Problemet när en regim faller är att de grundläggande problemen sällan löses, och att de grupperingar som tar över efteråt är oförmögna att lösa de grundläggande sociala problemen. I Egypten så är det största och mest välorganiserade Partiet det Muslimska Brödraskapet, vilket förordar en nyordning grundad på religiös fundamentalism, vilket knappast kommer gynna landets grundläggande näringar.

 

Varför kan då sådana grupperingar som Muslimska Brödraskapet vinna anhängare? Sociala rörelser kan vinna kraft om de betraktas som trovärdiga och talar om de problem som människor upplever i sin vardag. Missnöjesrörelser bygger på att appellera till en identitet och måla upp eller överdriva hot mot människor. Nyligen har Jimmie Åkesson föreslagit en ökad åsiktsregistrering av muslimska ungdomar för att fånga upp “islamistiska attityder”. Folkpartiet hade ett liknande förslag i valet 2006.

 

Jag tror personligen att sådana förslag kan vara kontraproduktiva, i synnerhet som de riktar sig gentemot en grupp av ungdomar som har kvaliteter som de inte själva kan kontrollera. Ingen väljer exempelvis att vara född med muslimska föräldrar. Detta borde rimligtvis politikerna förstå kan leda till reaktioner som rentav stärker det som de säger sig motarbeta (samtidigt kan detta gynna dem i opinionsmätningarna då ökade spänningar kan stärka vinden under vingarna på partier som närs av spänningarnas existens).

 

Extrema och våldsbejakande rörelser är inte problem i sig, utan symptom på verkliga problem. Människor kan registreras, gränser stängas, folkgrupper förvisas, men problemen kommer bara kvarstå och växa och till slut drabba alla i alla fall. I synnerhet när ekosystemen kollapsar på grund av överexploateringens logiska slutpunkt.

 

EOS’s mål är att bygga upp förutsättningarna för en framtid där alla människor har en grundläggande tillgång till Jordens resurser, och Jordens resurser administreras på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Det finns egentligen ingen motsättning mellan det dominerande ekonomiska paradigmet idag och till exempel islamister. De båda förutsätter varandra, och hämtar näring ur varandra.

 

/Enrique

 

 

 

Advertisements

Mötet idag (Torsdag 20/1/2011)

Det vi diskuterade idag var i korthet ett antal frågor. En ny medlem kom, medan två andra uteblev på grund av sjukdom/studier. Det första vi gjorde var att vi tog en introduktionsrunda, och sen avhandlade vi frågorna snabbt och effektivt.

I början av februari planerar jag en föreläsning som ska handla om EOS som en ekologisk kultur, och vi diskuterade affischeringsansvaret.

Eftersom att personen som skulle ansvara för artikeln ej kom så hoppade vi över det avsnittet, men vi diskuterade lite grann kring ett annat magasin som en medlem (Elice) också var intresserad av att skriva in artiklar till. Hon lovade att ta med sig tidningen till nästa gång.

När det kom till diskussionen om andra organisationer så planerade jag och tre andra av medlemmarna att gå till en stadsodlingscirkel senare under kvällen, vilket var en intressant upplevelse.

Den sista frågan som avhandlades var permakultur/hydroponics, och då en av våra medlemmar  har tillgång till jordbruksmark blev det en högst produktiv fråga. Det är möjligt att vi kommer att odla något till sommaren.

För övrigt så har vi kommit överens om att kontakta arkitekthögskolan.

Totalt kom sex personer till mötet.

Nästa möte är torsdagen den 3e februari, kl 15.00 på Café Station.

 

/Enrique

 

 

 

 

Nästa möte

Nästa möte är på Café Station torsdagen den 20e Januari 2011, kl 15.00. Café Station hittar ni till höger om SF vid älven.

 

 

Mötesagenda

 

I. Diskussion om permakultur/eventuell stadsodling

II. Förberedelser av februariföreläsning

III. Artikeln

IV. Andra organisationer

V. Övriga frågor

VI. Diskussion om Zeitgeist III

 

Alla är välkomna att delta.

“Zeitgeist: Moving Forward” Review

Already before 6 PM, people started to come in droves, despite a blistering cold (-20 degrees celsius) outside in the darkness. The lecture hall was teeming with voices and movements until the last few moments, when I held a short introduction to EOS and The Zeitgeist Movement, and the hall darkened.

The intro of the film was a scene from Times Square, where some of the actors from the end scene in Addendum reappeared, notably the “tie-man” who looks a bit like Agent Smith’s younger brother. Contrasting between a scene of gluttony and one of utter despair, the film began with illuminating the contradictions within contemporary Capitalism.

The following sequence though was much more interesting. It followed Jacque Fresco narrating parts of his life story and how he gained his conclusions about the world through an animated scenery, drawn in a style similar to “Waltz with Bashir”. It was a beautiful scene nonetheless.

The first part of the film introduced a few scientists who talked about human nature, and how the environment and experiences could change the human neurological make-up, thus connecting the genetical and environmental reasons for anti-social behaviour. In short, while it was a long segment of the film (roughly one third), it was undoubtly fresh in comparison with the earlier Zeitgeist films, where this subject had not poked up at all. Sadly, I did not spot any names for the persons interviewed, which I think was a minor flaw.

The second part of the film introduced a lengthy segment based on some of the de-humanising aspects of the market system and on it’s foundations of growth. It felt liberating watching that part, as it would definetly mean a break from the Paulite tendencies of some of the forebearers of The Zeitgeist Movement, and is also bridging the gap towards the Alternative Globalisation Movement. Then it of course deepened the criticisms against the banking industry from the following film, overally presenting a much more overviewable image of the evils that plague the world today than before.

The third part was definetly interesting, as it described an introduction to a Resource-based economy, with the exact same arguments which EOS has reiterated for several years. It was undoubtly an amazing experience, showing that we were not isolated in our criticisms. Nevertheless, we remain somewhat questioning towards the idea of a computer-controlled system, whether it truly is feasible today or even desirable. It also introduced some of the problems with Fresco’s vision, like the emphasis on technological mismanagement to even build away the potential for failure (like satellite-controlled cars). Personally, I for example love the freedom of being able to steer my own snowmobile wherever I want.

The fourth segment was somewhat interrupted by an interlude where Peter Joseph confronted those claiming Marxism or Utopianism and criticised the movement because of that. I could confess that I found his paraphrasing of the “Quest for the Holy Grail” very funny, and it definetly helped cheer up the spirit in the lecture hall. At the same time, I felt that he would have won on a more thorough definition of the attacks.

The end of the film contained a Times Square segment showing  the “world revolution” against the banks, with people throwing away their money in a non-violent manner and then continuing to peacefully build up a Resource-based economy, following by a scene taking place several years later(?) with a lecturer holding a university lecture at one of the Fresco cities in the future, telling the attendants how it all began. I must say that it was a beautiful segment, though the music could have been much better. Sadly, I think that Fresco’s and Joseph’s conception of social change is a bit naïve at best, and that spontaneous eruptions could not compensate for lack of organisation.

The manner is not whether the transition will happen, for a transition towards something looks more and more inevitable for every passing day, but whether or not what social forces will prevail after the transition. We need to build up an international grassroot network to organise and build up the foundations of a sustainable world together, for our own interests and the interests of future generations.

Overall, this is in my humble opinion the best Zeitgeist film yet, albeit a little long. Peter Joseph has done a marvelous piece of artwork and a very touching and strong move for the introduction of a Resource-Based Economy. Thank you, Peter!

I also want to thank Ylva for bravely enduring the welcoming process, as well as all the attendants for showing up. You all matter!  Together, we will transform the world.

/Enrique

Zeitgeist III: Moving Forward

Gott nytt år allihopa!

EOS har tilldelats ansvaret att premiärvisa den tredje Zeitgeistfilmen i Umeå, “Moving forward”. Detta är något som vi är stolta över, eftersom att det är ett signum att vi har ett brett samarbete med andra rörelser som eftersträvar en förändring av världens förhållanden. Även om vi inte delar alla slutsatser med Zeitgeiströrelsen, så är det viktigt att de ämnen som filmerna tar upp kan åskådliggöras, vilket möjliggör en dialog om huruvida förändring är möjlig och hur den förändringen i så fall ska se ut.

FILMVISNING

 

Lördag 15e Januari 18.30 Hörsal B Lindellhallen, Umeå Universitet – FRITT INTRÄDE

 

Lev väl!