The European Organisation for Sustainability

Hej igen.

 

Nu är det snart dags för ytterligare en föreläsning, nämligen en föreläsning hållen av undertecknad som är tänkt att utspelas på Umeå Universitet torsdagen den 10e Februari kl. 18.30, Hörsal B, Lindellhallen, Samhällsvetarhuset. Alla är oerhört välkomna och det är fritt inträde.

 

Torsdagen den 3e Februari kl. 15.00 har vi möte på Café Station för att bland annat diskutera verksamhet innan föreläsningen. Nykomlingar är även tacksamt välkomna där.

Runtomkring i världen ser vi hur protester drabbar både auktoritära och mindre auktoritära regimer. Även om protesterna ofta handlar om frågor som rör mänskliga rättigheter, så utlöses de ofta av ett långvarigt missnöje med resursfördelningen, något som oftast visar sig ha lett till revolutioner (som i Paris 1789, där revolutionen föregicks av en vargavinter som orsakade hungersnöd och inflation). Redan under årets första vecka har en regim fallit, och nu förefaller en annan vackla.

 

Dessvärre finns det liten sannolikhet att den nya regeringen i Tunisien som tillträder i Mars månad kommer att kunna lösa landets grundläggande ekonomiska problematik. Dessutom är Tunisien ett land som är beroende av turister från Europa, och då Europas ekonomi ser ut att gå fortsatt kräftgång så finns det en risk att turismströmmarna inte kommer att öka. Detsamma kan sägas om Egypten.

 

Problemet när en regim faller är att de grundläggande problemen sällan löses, och att de grupperingar som tar över efteråt är oförmögna att lösa de grundläggande sociala problemen. I Egypten så är det största och mest välorganiserade Partiet det Muslimska Brödraskapet, vilket förordar en nyordning grundad på religiös fundamentalism, vilket knappast kommer gynna landets grundläggande näringar.

 

Varför kan då sådana grupperingar som Muslimska Brödraskapet vinna anhängare? Sociala rörelser kan vinna kraft om de betraktas som trovärdiga och talar om de problem som människor upplever i sin vardag. Missnöjesrörelser bygger på att appellera till en identitet och måla upp eller överdriva hot mot människor. Nyligen har Jimmie Åkesson föreslagit en ökad åsiktsregistrering av muslimska ungdomar för att fånga upp “islamistiska attityder”. Folkpartiet hade ett liknande förslag i valet 2006.

 

Jag tror personligen att sådana förslag kan vara kontraproduktiva, i synnerhet som de riktar sig gentemot en grupp av ungdomar som har kvaliteter som de inte själva kan kontrollera. Ingen väljer exempelvis att vara född med muslimska föräldrar. Detta borde rimligtvis politikerna förstå kan leda till reaktioner som rentav stärker det som de säger sig motarbeta (samtidigt kan detta gynna dem i opinionsmätningarna då ökade spänningar kan stärka vinden under vingarna på partier som närs av spänningarnas existens).

 

Extrema och våldsbejakande rörelser är inte problem i sig, utan symptom på verkliga problem. Människor kan registreras, gränser stängas, folkgrupper förvisas, men problemen kommer bara kvarstå och växa och till slut drabba alla i alla fall. I synnerhet när ekosystemen kollapsar på grund av överexploateringens logiska slutpunkt.

 

EOS’s mål är att bygga upp förutsättningarna för en framtid där alla människor har en grundläggande tillgång till Jordens resurser, och Jordens resurser administreras på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Det finns egentligen ingen motsättning mellan det dominerande ekonomiska paradigmet idag och till exempel islamister. De båda förutsätter varandra, och hämtar näring ur varandra.

 

/Enrique

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: