The European Organisation for Sustainability

Dagens samhälle bygger på en dikotomi mellan “bra” och “dåliga” människor, eftersom den styrande ideologin förutsätter uppdelning för att kunna pressa människor att prestera för arbetsmarknaden och tillväxtsiffrorna. Detta är ett inhumant system som tydligen också motverkar sitt eget syfte och tvärtom bidrar till att sänka produktiviteten hos människor. Snart är vi i det läget att du är antingen eller. Om du inte har arbete, familj, åkt på semester eller skaffat en ny hylla så är du mindre värd som individ än din granne. Din identitet består av studiebagage, jobb och konsumtion, och du drivs in med hjälp av studieskulder och lån till att springa i det ekorrhjul som samhället består av.

Det säger sig självt att i en sådan ordning kommer det alltid att uppstå utslagna människor. Om du är utslagen räknas du antingen som lat, utsatt eller som handikappad. I vilket fall som helst så innebär det att du rt är vi i det läget att du är antingen eller. Om du inte har arbete, familj, åkt på semester eller skaffat en ny hylla så är du mindre värd som individ än din granne. Din identitet består av studiebagage, jobb och konsumtion, och du drivs in med hjälp av studieskulder och lån till att springa i det ekorrhjul som samhället består av. Det säger sig självt att i en sådan ordning kommer det alltid att uppstå utslagna människor. Om du är utslagen räknas du antingen som lat, utsatt eller som handikappad. I vilket fall som helst så innebär det att du räknas som samhällets bottenskrap, som förväntas vara tacksam för den maktlöshet som erbjuds av de som har makten.

“Ansvar” innebär i dagens samhälle att vara en funktionell samhällsmedborgare och engagera sig i fritiden (inte gärna i något politiskt som syftar till att förändra samhället, utan snarare i något som bidrar till att få dig att undvika att tänka på samhället).

Det finns inget ansvar i den bemärkelsen. Det är en illusion att det är ansvarsfullt att vilja bli en funktionell kugge i det tillväxtmaskineri som dagens samhälle är. Det är rentav en mer ansvarsfull livsstil att leva på gatan än att bidra till att upprätthålla konsumtionssiffrorna – om än omedvetet.

Givetvis ska ingen människa behöva leva på gatan, poängen är att dagens samhälle bygger på en värderingsgrund som är djupt dysfunktionell och omoralisk.

Advertisements

Comments on: "Vad är du, lille vän?" (2)

  1. Danzig said:

    Kanonbra skrivet!
    Var dock lite försiktig med hur du klipper och klistrar i texten. är ganska jobbigt att läsa samma text på flera ställen 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: