The European Organisation for Sustainability

Lysmasken är en fascinerande insekt som kräks ut ett trögflytande lim, på vilket den tillbringar sitt liv hängandes i mörka grottor. Andra insekter dras till ljuset och blir fångade i slemmet, och sedan kan lysmasken långsamt förtära dem levandes.

På sätt och vis är det på det sättet som “liberala demokratier” i väst tar itu med för dem förhatliga privatpersoner.

I auktoritära stater, som Kina, så låser regeringen direkt in dissidenter eller rentav mördar dem och deras anhöriga. Detta beteende är kontraproduktivt, då människor instinktivt reagerar negativt på när enskilda individer förtrycks, och samtidigt är det en svaghetssignal från systemet självt, att det är så  skört att det fruktar vad enskilda tyckare tycker.

I västerländska stater nyttjas ett mycket mer långsamt och effektivt system av de självutnämnda ideologiska vakthundarna, vilket kan vara intressant att analysera.

Steg 1: Ignorera. Alltid ignorera (riktigt genuint hotfulla) kritiker och aldrig besvara dem.

Steg 2:  Förlöjliga. Förlöjliga och förminska kritikerna, alternativt förvandla dem till populärkulturella fenomen som i sig utgör nyheter snarare än nyhetsmaterialet.

Steg 3: Rättsliga påföljder. Provocera eller plantera material som kan utgöra en grund för brottsanklagelser.

Steg 4: Börja använda statsrepression.

I fallet Julian Assange och Wikileaks så var det omöjligt att använda sig av Steg 1 och 2, eftersom att organisationen slog ner genom mediebruset som en blixt från klar himmel, och eftersom att Wikileaks själva inte framför något alternativ eller ens någon direkt kritik, och det material som de visar är källmaterial som makthavarna själva kan ha ett intresse av att dölja.

Det är högst möjligt att Assange kan ha förgripit sig på de två kvinnorna (även om det förekommer vissa detaljer som kan tyda på att det ligger andra faktorer bakom jakten på honom, till exempel uppsökte inte kvinnorna polisen på grund av att de ville anmäla honom för våldtäkt, utan tvinga honom genomgå ett HIV-test). Vad som däremot är frapperande är intensiteten i jakten på honom. Vanligen brukar inte svenska myndigheter fokusera på att jaga folk som eventuellt kan vara misstänkta för sexuella övergrepp i andra länder i syfte att förhöra dem.

Jag tror inte att Julian Assange’s liv i dagsläget svävar i fara. Dels skulle det vara direkt kontraproduktivt med tanke på att oavsett om han faktiskt dör i en bilolycka så skulle USA få skulden, och dels skulle det göra att våldtäktsanklagelserna som han släpar med sig som en större boja än den rent elektroniskt fysiska han bär kring benet också bleknar, och världen återigen kan fokusera på det material som Wikileaks dumpar.

Assange är en fjäril som fastnar i kletet, och istället för att framträda som en företrädare för en organisation framträder han som en simpel kändis genom mediabruset, som möjligen kan ha gjort ett hemskt, solkigt övertramp, och möjligen är en oskyldigt dissident. Begreppet möjligen i detta fallet är nyckelordet. Eftersom att västerländsk media bygger på “objektivitet” och “balans”, kommer alltid konflikter där båda sidor möjligen kan ha gjort övertramp att gynna den starkare sidan som har större möjlighet att etablera problemformuleringsinitiativet.

På sätt och vis är Wikileaks det “mest” objektiva mediaorgan som finns, eftersom de direkt dumpar källmaterialet för alla att se, och inte inriktar sig på ideologisk skolning eller att förmedla underhållning, och inte heller har ett vinstintresse i ökade upplagor.

Och Julian Assange då?

Han har stannat i lyxhäkte i England i flera månader, och Sverige har ännu inte vari sig hållit förhör med honom eller begärt honom utelämnad. Frågan är om inte Sverige kommer att droppa anklagelserna när väl domarna i USA har sitt åtal färdigsnickrat?

Egentligen borde vi begära att få honom utelämnad till Sverige. Det är högst osannolikt att han fälls eller ens egentligen åtalas för något grövre brott, med tanke på vad mycket grova våldsmän kommit undan med.

/Enrique

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: