The European Organisation for Sustainability

Väldigt många inser problemen med dagens ohållbara system, som exempelvis Tim Jackson. Dessvärre finns det få alternativ inom det existerande paradigmet. De vanliga “gröna” argumenten för en grön marknadsekonomi är ett fortsatt kapitalistiskt system som kommer att utplåna profitmarginalerna, utan att för den sakens skull lösa fördelningsproblemen. Det säger sig självt att en sådan ordning skulle skapa negativ tillväxt och främst skada de svagare gruppernas levnadsstandard.

Miljöskatter driver investeringar dit inga miljöskatter existerar. Krav på kompensationer åtföljs inte av företag och om de åtföljs så ödelägger de företagens själva syfte. Övertron på att det finns några lösningar inom det existerande paradigmet är en illusion som bygger på den liberala tron på procedurella systems ofelbarhet (om det finns regler så följer människor dem, vilket nära nog alltid visat sig vara en chimär).

Kort och gott, ifall regleringarna inte åtföljs så sker inget positivt trendbrott.

Ifall regleringarna åtföljs så kommer successivt ett trendbrott att ske, men det kommer ske till priset av recession och arbetslöshet, och ingen regering kan vinna val på att organisera sådant (i synnerhet inte när världsekonomin av olika skäl har nått en topp som den nu håller på kana nedför).

Alternativet som återstår är att ersätta marknadsekonomin med ett alternativt system. Men det vill ingen “seriös” debattör ens ta i tång med som alternativ, eftersom att om en debattör inte föredrar marknadsekonomi så föredrar han eller hon planekonomi (alternativt byteshandel, vilket torde tilltala anarkoprimitivister men inga andra), och det finns bara antingen eller. Därför underbyggs hela tiden den kollektiva ekokammare som vi befinner oss i.

EOS arbetar inte för att upplysa om krisen, utan för att finna en lösning på framtidens kriser. Vi hävdar inte att vår lösning är överlägsen eller att vi vill införa den på en gång. Vad vi hävdar är att den utgör ett oprövat alternativ och allt vi vill är att få möjlighet att testa den på begränsad skala.

eoslife.eu för mer information

/Enrique

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: