The European Organisation for Sustainability

Den galliske tuppen har fått en “ny” idé, nämligen att bygga gigantiska flyktingläger för människor som är på flykt i Nordafrika från kriget i Libyen, vilka kan hysa 200 000 människor och även ha skolor och sjukhus (vilket är exakt på det sättet som UNHCR har bidragit till att permanentera det palestinska flyktingproblemet, och det som från början var 600 000 flyktingar har blivit miljoner).

På 370-talet så hände det att goterna fördrevs från dagens Rumänien av hunnerna, och flydde över till det romerska området. Romarna, som under den tiden blivit mer och mer främlingsfientliga på grund av ekonomisk stagnation och “imperial overstretch”, löste problemen genom att samla ihop alla goter i inhumana flyktingläger, där tillförseln av mat och andra varor kontrollerades av korrupta tjänstemän. Snart blomstrade korruption, våld, kriminalitet och människohandel i de gotiska flyktinglägren.

År 378 fick goterna nog och reste sig mot sina romerska förtryckare. Den östromerske kejsaren Valens försökte slå ner revolten, men besegrades och stupade i slaget vid Adrianopel samma år. 32 år senare så kulminerade den romersk-gotiska konflikten när goterna plundrade Rom.

Vad Sarkozy föreslår är ingen “lösning” på problematiken.

För det första utgörs huvudparten av flyktingarna från Libyen av gästarbetare och arbetskraftsinvandrare, varav många är egypter och därmed flyr till sitt hemland. Resten utgörs av huvudsakligen av afrikaner, med ett inte föraktligt antal östasiater och östeuropéer i folkflertalet.

Det som den franske presidenten i själva verket föreslår är att bygga ett substitut till Khaddafi-regimen för att kontrollera immigrationsströmmarna från Afrika – immigrationsströmmar som orsakas av det Europa som dumpar jordbruksöverskott och sopor i Afrika, vilket slår ut lokala småbrukare och tvingar dem att migrera antingen till växande slumstäder eller… Europa.

Om EU ska satsa pengar på att hantera flyktingproblematiken borde EU samarbeta med länder som Marocko, Algeriet och Tunisien i att hjälpa dem integrera flyktingarna i sina ekonomier (om vi nu utgår från att européerna är rasister som inte vill ha svarta afrikaner i sina länder… därför), eller att rentav hjälpa afrikanska länder bygga upp förutsättningarna för att ge alla människor tillgång till resurserna.

Men nej nej nej.

Istället betalar vi diktatorer i instabila stater för att etablera fångläger för att straffa folk för att de vill kämpa för sin och sina familjers överlevnad. Dessa läger kommer att isolera migranterna från omvärlden, underställa dem förnedrande kontroller och på sikt permanentera deras situation som nödställda utanför världsekonomin.

Om Pierre-Jean Lúc från Abidjan har sett sitt småbruk gå i konkurs och sina föräldrar och syskon inslängda i en slum, och han beslutar sig för att vandra genom Saharas röda vidder tillsammans med tiotusentals andra blottställda människor, och sen när han väl kommer fram till Medelhavets kust slängs in i ett flyktingläger för sin “humanitära” skull, så är det en handling av raffinerad grymhet parad med dumhet.

Det är grymt, eftersom att det förnekar migranterna deras rätt att försöka finna sysselsättning och ett värdigt liv, vare sig de gör det i Paris, Tripoli eller Alger.

Det är dumt eftersom att flyktingläger tenderar att permanenteras. Om Sarkozys plan blir verklighet (och inget oförutsett sker) så kommer vi stå där i framtiden med flera generationer av flyktingar som i hundratusentals flockas i överbebodda kåkstäder där prostitution, knarkhandel och slaveri förekommer, alla är undersysselsatta och totalt beroende av det EU-stöd som sipprar ner när tjänstemännen som administrerar lägren tagit sin lejonandel.

Dessa läger kommer bli explosiva krutdurkar vilka kommer hota stabiliteten i länder som Algeriet och Tunisien. Men när de väl exploderar i en orgie av våld och upplopp, så kommer Sarkozy redan att vara pensionerad som fransk president och sitta och läppja vin på St. Bartholemý eller nån annan fransk karibisk f.d koloni.

På tal om kortsiktighet så har diskussionen just nu förflyttats till “förnyelsen”, eller bristen på densamma, i det socialdemokratiska partiet. Statsvetaren Tommy Möller hävdar att ett parti för att vinna röster idag måste appellera till den “individualistiska medelklassen”, eftersom att människor “får det bättre och bättre”. Denna analys stämmer bara om vi antar att dagens tillväxtsystem är möjligt att upprätthålla.

Många talar lyriskt om 2000-talet som “individens”, “liberalismens” och “medelklassens” århundrade, då alla människor (eller de “dugliga” två tredjedelarna) kommer lyftas upp till en bekväm, småborgerlig tillvaro av konsumtion och produktion.

Frågan är dock, vad händer när tillväxtens krav inte motsvaras av naturens förmåga att tillgodose dessa krav?

Vad händer när slumområden, monokulturer och miljögifter slår ut enorma arealer? Vad händer när mänskligheten exploaterar resurser för 1,3 jordklot varje år?

År 1910 så utkom en bok som passande nog hette “The Great Illusion”, som menade att storskaliga krig mellan europeiska stater var en omöjlighet, då ekonomin var alltför globaliserad. 1900-talet skulle bli Fredens, Vetenskapens, Utvecklingens och Liberalismens århundrade.

Fyra år senare utbröt Första Världskriget.

Om det nuvarande ekonomiska systemet fortsätter i samma takt som idag, så finns det en risk att 2000-talet blir “milisens”, “fundamentalismens” och “krigsherrens” århundrade.

Vi måste alla tillsammans bygga upp ett samhälle som balanserar människornas olika behov med naturens förmåga att tillgodose dessa behov. Detta går inte att åstadkomma så lång tid verkligheten bygger på luftslott snarare än konkreta, fysiska realiteter.

Glöm för all del inte att dyka upp på EOS’  Jordens Dag-Föreläsning torsdagen den 21a April, Hörsal B, Lindellhallen, Samhällsvetarhuset, Umeå Universitet, kl. 18.30. Du behövs.

/Enrique

Advertisements

Comments on: "Konsten att konservera humanitära problem" (4)

 1. Oscar said:

  “På 370-talet så hände det att goterna fördrevs från dagens Rumänien av hunnerna, och flydde över till det romerska området. Romarna, som under den tiden blivit mer och mer främlingsfientliga på grund av ekonomisk stagnation och “imperial overstretch”, löste problemen genom att samla ihop alla goter i inhumana flyktingläger, där tillförseln av mat och andra varor kontrollerades av korrupta tjänstemän. Snart blomstrade korruption, våld, kriminalitet och människohandel i de gotiska flyktinglägren.

  År 378 fick goterna nog och reste sig mot sina romerska förtryckare. Den östromerske kejsaren Valens försökte slå ner revolten, men besegrades och stupade i slaget vid Adrianopel samma år. 32 år senare så kulminerade den romersk-gotiska konflikten när goterna plundrade Rom.”

  Ledsen lilla du, men din historiska anekdot är full av felaktigheter och påhitt. Förvisso låg goternas folkvandringar delvis bakom romarrikets förfall, men det var knappast de enorma flyktinglägren som var orsaken. Det är ett rent påhitt. De enorma folkvandringarna är dock korrekt, precis som vi ser idag.

  Samhället förfaller i takt med massinvandringen.

  • Hej Oscar

   Var har jag påstått att goterna var orsaken till det romerska rikets fall?

   De var en grupp av flera germansktalande stamkonfederationer som immigrerade till Romarriket under sent 300-tal och tidigt 400-tal, framtvingade av migrationsströmmar från Asien. När de år 376 vandrade in över Donau så gjorde de inte det med plundringståg i tanken, utan för att de blivit lovade en fristad av kejsare Valens. Kejsaren svek dock löftet, och de båda provinsguvernörerna i området där goterna immigrerade behandlade dem som djur. Det var inget krig orsakat av “barbarer”, utan ett desperat uppror av en flyktingnation. Berätta var felaktigheterna ligger nånstans. Mina källor är Edward Gibbon’s “Romerska Rikets nedgång och fall” och Terry Jones’ “Barbarerna”.

   Jag har heller inte skrivit att flyktinglägren orsakade Romarrikets fall, utan det var andra – strukturella – orsaker som låg bakom. Däremot skulle den gotiska migrationen inom Romarriket kunnat hanteras mer friktionsfritt om de behandlats mer som frankerna, vilka knappast orsakade några direkta problem för Romarriket och huvudsakligen uppfyllde sin plikt som allierade.

   Det kan diskuteras om “massinvandringen” orsakade Romarrikets förfall. Gibbon tycks ha menat det. Men han levde på 1700-talet och var färgad av den tidens rasistiska uppfattningar och av den falska dikotomin mellan det “civiliserade Rom” och “det barbariska Germanien”.

   Det största problemet för Romarriket, och det som möjliggjorde det, var slaveriet, vilket orsakade en snabb ekonomisk tillväxt då småbönder slogs ut och flyttade in i städer. Detta skapade en permanent hög arbetslöshet som ledde till dyra statsutgifter. Riket hade även en stående armé som permanent var stationerad vid gränserna, vilket var unikt för den tidens imperier.

   När en enorm pest på 170-talet raderade ut en fjärdedel av befolkningen, så kunde inte imperiet skära ner på sina militära kostnader. Kejsare som försökte kontrollera utgifterna, som Pertinax och Alexander Severus, blev mördade, och riket inträdde i en period av militär anarki 235-285 som kallas för soldatkejsarnas tid.

   Diocletianus lyckades återställa stabiliteten i viss mån, men priset blev att Romarriket blev en despotisk autokrati, där byråkratin var allomfattande och människor kedjades fast vid sina småbruk och yrken. Dessa reformer lyckades dock aldrig helt återställa stabiliteten (nya inbördeskrig utbröt ungefär vart femtonde år, istället för att som under anarkin bryta ut vartannat år).

   Invandringen av “barbariska” stammar till Romarriket bidrog faktiskt i stort “positivt” till rikets bevarande (ur makthavarnas perspektiv), då det innebar nya soldater och nya skatteinkomstkällor. Det fanns dock även en “antibarbarfraktion” vid de kejserliga hoven som var rädda för att barbarerna skulle norpa åt sig delar av Imperiet (vilket faktiskt hände mellan 420 och 480). Denna konflikt kulminerade i Västromerska riket kring år 407-408, då Stilicho, en “probarbarisk” rådgivare till kejsare Honorius mördades på kejsarens order. Därefter vidtog en massaker på familjer till Foederati (barbariska soldater i Imperiets tjänst). Många av dessa Foederati kom att desertera till Alarik – som aldrig planerade att plundra Rom utan ville utpressa kejsaren att hedra ett avtal om att ge goterna en plats att bosätta sig i.

   Rörande “massinvandringen”.

   Oavsett vilken politik Sverige, Norge, Danmark eller nära nog vilket västerländskt land som helst för i dagsläget, så kommer det i alla fall att bli folkvandringar i framtiden, på grund av de miljöproblem som för varje år ökar i intensitet. Vattenbrist, slumifiering, ödeläggelse av skogar för att ge plats åt monokulturer, tillväxtfixering och kortsiktighet bidrar alla till att skapa förutsättningar för kollapser i många områden och på sikt i hela världen. Förra året så nyttjades mer resurser än Jorden klarar av att förnya på ett år. Detta är inget nytt, utan har varit legio sedan 1970-talet.

   Frågan är då, vart ska Bangladesh ta vägen?

   Vart ska Nildalen ta vägen?

   Vi talar om 160 respektive 80 miljoner människor. Människor som har ambitionen att överleva.

   Det finns inga nationella lösningar i dagens värld, eftersom att resursutnyttjandet i en global ekonomi är en global fråga.

   Ponera att SD vinner valet 2014 med 51% av rösterna, och sen repatrierar samtliga flyktingar och bygger en “svensk mur” där “paradiset” (Sverige på 1950-talet) på något – för mig okänt – sätt återupprättas. Detta “paradis” kommer i alla fall kollapsa vid den tidpunkt då ekosystemen brakar ihop på global nivå, och plötsligt hundratals miljoner måste fly från sina länder.

   Visst är dagens migrationspolitik cynisk. Den bygger på att institutionalisera arbetslöshet och social utslagning, vilket ger ammunition åt dem som vill nedmontera “alltför” generösa välfärdssystem. Men detta är knappast Ahmeds eller Fatimas fel. Politiker och tjänstemän har byggt upp ett system där de direkt hamnar i maktlöshet, utslagning och de skapar på det sättet en ghettoifiering av samhället.

   Men alla “lösningar” på just detta problem handlar om att på något sätt “bevara” dagens tillväxtorienterade system, eller “återgå” till tidigare tillväxtorienterade system (som folkhemmet). Om vi vill bevara människors välstånd, värdighet och skapa en framtid för alla människor så är den enda lösningen att tillsammans med gräsrotsgrupper och organisationer över hela världen bygga upp ett hållbart samhälle.

   Det handlar inte om “svenskar vs invandrare”, “kristna vs muslimer” eller “vänster vs höger”.

   Det handlar om “en global, hållbar världsordning vs en ny mörk tidsålder”.

   Med vänliga hälsningar

   /Enrique

 2. Redan idag bor mer än 1 miljard människor i slumområden.
  Dessa är till stor del “lycksökare” som kommer till stora staden från landsortsbyar där miljöförstöring och fattigdom gjort tillvaron allt svårare. Det är de driftigaste som drar till staden i hoppas om att skapa försörjning för sig själva och för kvarvarande släkt i hembyn. Varför inte satsa på att uppgradera byarna, så att fattigdomsflyktingarna vill återvända? Skapa ett globalt nätverk innefattande rika och fattiga byar. Kanalisera resurser till nätverket och ge det stöd i ett projekt att bereda ett liv åt kommande 240 miljoner klimatflyktingar liksom åt alla samvetsflyktingar. (Dem som vill upphöra med sin delaktighet i överutnyttjandet av jordens resurser.) Se mer om idén på min hemsida under “My Afri-House”

  • Hej Magnus

   Det är exakt den sortens initiativ vi behöver. Egentligen borde vi ha ett verktyg för att kunna etablera kontakt med samhällen över hela första och tredje världen, ett slags “Facebook” för samhällen.

   Samtidigt så ska ju inte människor förhindras från att flytta ifall de vill. I den framtid som vi drömmer om ska alla människor kunna ha egna autonoma och värdiga samhällen, men samtidigt ska det finnas strukturer som garanterar att inga individer far illa eller att olika former av diskriminering uppstår. Det kommer förvisso att vara en svår process som tar lång tid, men utan social hållbarhet kan inte ekologisk hållbarhet upprätthållas.

   Med vänliga hälsningar
   /Enrique

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: