The European Organisation for Sustainability

Villospår

Ibland så är det frestande att fästa vagnen framför åsnan, i synnerhet när det gäller människors beteende.

Vi kan illustrera detta med den senaste mängden “muhammedprotester” i Afghanistan, där ett antal dödsoffer krävdes. Det finns en högröstad kör i de flesta västländer som med emfas hävdar att underutvecklingen i länder som Afghanistan och Sudan beror på Islam. Vi i EOS ägnar oss inte åt retorisk pajkastning och kommer inte spekulera kring de eventuella orsaker som individerna i denna kör egentligen har för sina påståenden.

Ja, Afghanistan, Somalia och Sudan är underutvecklade länder, det är inget som kan diskuteras.

Väldigt många av länderna i världen är underutvecklade, och detta ska inte på något sätt nyttjas för att på något sätt, antingen rasistiskt eller systemiskt, kasta skulden för underutvecklingen på människor i dessa länder. Afghaner, somalier och sudaneser har precis som alla människor ett intresse av att överleva, och denna förmåga att överleva och skapa trygghet är reducerad i dessa regioner.

Det finns en slags blindhet hos diverse grupper, vars politiska hemvist inte ska diskuteras, att beskylla mänsklig misär på diverse beteenden och normer i samhället. Detta argument ligger nära till hands eftersom att det är avvikande beteenden vi lägger märke till, och att det samtidigt är ett bekvämt sätt att undanslippa ansvar.

Resonemanget bygger på att det är på grund av fenomen som hedersmord, Bacha Bazi, muhammedupplopp och kroppsstraff som den muslimska världen huvudsakligen består av utvecklingsländer och underutvecklade länder.

Vi tror visst att mänskliga beteenden och normer kan inverka på samhällets utveckling, men också att samhällets utveckling i än högre grad inverkar på det mänskliga beteendet. I samhällen med hög grad av verklig eller skapad brist på resurser finns en högre grad av osäkerhet som ofta kan explodera i våld. I sådana samhällen sitter – som vi hittills sett i ett flertal länder i år – makthavarna på sätt och vis alltid osäkert.

För att kanalisera denna osäkerhet så nyttjas ofta brutala kroppsstraff, offentlig tortyr och drakoniska morallagar för att rikta folkets vrede mot de som bryter samhällets normer snarare än de som upprätthåller dessa normer. När folk har det dåligt är de också mer benägna att lyssna till röster som vill sparka på dem som redan ligger, eller på verkliga/fiktiva yttre fiender.

Sådana beteenden representerar i grund och botten “villospår” som är skapade för att på något sätt svara mot behov som är verkliga, ungefär som söderhavsbor i den rasistiska föreställningsvärlden på hövdingens order kastar västerländska kvinnor i vulkaner för att undvika vulkangudens straff. Ett mer konkret exempel är hur en stor del av tyskarna åren 1930-1932 såg till att ett parti som ville förslava dem alla i syfte att använda dem för krigföring kunde komma till makten.

Istället för att bli upprörda och arga när folk antar åsikter vilka är inhumana och inte tjänar något syfte alls, borde vi fråga oss vilken situation dessa människor befinner sig i, och varför de då blir mottagliga för sådana idéer för det första? Nu nämner vi förstås inte ledarna för sådana rörelser, vilka är individer och därför motiveras av skiftande orsaker, utan de grupper som följer deras idéer.

Saudiarabien, Kuwait och De Förenade Arabemiraten är i och för sig utvecklade och rika länder med generella trygghetssystem (där gästarbetare och kvinnor inte ingår förstås, men…). Då kan det hävdas att det finns kulturella normer som går i arv och som enbart förändras genom naturlig evolution inom en grupp eller utsätts för förändringar utifrån (urbanisering, globalisering). Dessa länder är även i varierande utsträckning diktaturer, vilka upprätthåller arkaiska värdesystem och bidrar till att bevara dem.

Det som ytterst upprätthåller beteenden som bidrar till att människor skadar och begränsar varandra är rädsla, och då främst rädslan att förlora tillgång till resurser. Självfallet kan inte alla avarter av mänskligt beteende avskaffas, som utopister tror, men överlag kan sådana beteenden reduceras i omfång av att människor får en bättre tillgång till resurserna.

/Enrique

 

 

Advertisements

Comments on: "Villospår" (3)

  • Oerhört brutalt, sadistiskt och totalt kontraproduktivt (ur amerikanernas perspektiv).

   Båda sidor utför övergrepp mot civilbefolkningen, afghanerna är utsatta någonstans där i mitten. Samtidigt är Afghanistan ett rätt stort land, som varit vant med grymheter sedan 1978 (då inbördeskriget började), så det kan finnas en avtrubbning (jag har t.ex inte sett så mycket protester mot våldet och osäkerheten, men det kan vara på grund av att media blåser upp det sensationella eller det som stärker stereotypen av afghaner).

   För övrigt så är det är oklart exakt vad NATO åstadkommer i Afghanistan, då flickskolor fortfarande brinner ner, folk fortfarande stympas och korrupta religiösa makthavare fortfarande sitter vid makten (enda egentliga skillnaden mellan den nuvarande afghanska regeringen och den förra är att den nuvarande är provästlig). Paradoxalt nog så är Karzairegeringen idag svagare än den var 2005 och har svagare legitimitet överlag bland folket, vilket till viss del beror på det det ökade stödet för den religiösa oppositionen (vilket jag tror beror på att NATO’s styrkor befinner sig där). År 2004-2005 var gerillorna i praktiken besegrade och Karzais fraktion satt säkert vid makten, men nu verkar den enbart kunna sitta för att den har stöd av utländska bajonetter.

   Tragiskt nog är troligen NATO’s operation i Afghanistan det “bästa tänkbara” som kan födas ur en permanenterad militär närvaro under den nuvarande världsordningen, vilket säger mer om den tid vi lever i. Afghanernas välbefinnande och statsbyggandet underordnas geostrategiska överväganden med udden mot Iran och Ryssland, och dessa ömsesidigt uteslutande intressen konkurrerar med varandra.

   Detta är ett annat exempel.

   Nu tror inte jag att Afghanistan i dagsläget skulle fortsätta vara ett halvfungerande land om NATO drog sig ur. Det skulle bli som 1992-1996 igen, och sen troligen som 1996-2001 igen. Men NATO och andra analytiker borde inse att en stabilisering av Pakistan är en förutsättning för ett stabilt Afghanistan. Och Pakistan är idag troligen världens mest farliga land. 70% analfabetism, kärnvapen, en “sekulär” regering som inte ens vågar svara när ministrar och guvernörer mördas av islamister, och en skjutglad armé som dessvärre är den enda garanten för fortsatt status quo.

   Till syvende og sidst är det enda sättet att garantera människors säkerhet att skapa en resurshantering på planeten som är hållbar.

   • Hugo said:

    Välskrivet! Jag instämmer i det mesta och respekterar ditt arbete.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: