The European Organisation for Sustainability

Den grekiska krisen har “lösts” med en nedskrivning av Greklands skulder på 50% (vilket i alla fall innebär att Grekland inte får en BNP som är större än skuldberget innan 2020) och med införandet av en tusenmiljardersfond där ECB kan plocka pengar. Väldigt få observatörer menar att denna lösning på något sätt löser de grundläggande problemen (frågan blir då närmast vem som ska betala med pengar för att rädda EFSF den dagen då Italien och Spanien inte längre klarar av att betala sina skulder).

En mer långsiktig fråga är varifrån tillväxten i Europa ska komma ifrån i framtiden. För att kunna ta sig ut skuldberget måste den europeiska ekonomin växa snabbare än räntorna på ingångna skulder. Samtidigt så är det intressant att det idag finns en väldigt stark insikt i att dagens resursutnyttjande – med 133% användning av Jordens förnyelsekapacitet, inte i längden kan vara ett hållbart sätt att nyttja resurserna. Därmed så finns det en konflikt mellan de uttalade målen att få “en hållbar utveckling” och att maximera ekonomisk tillväxt.

Men utan tillväxt så kommer fattiga länder att inte kunna uppnå en god levnadsstandard, eller hur?

Frågan vi egentligen borde ställa oss är varför de inte uppnår en god levnadsstandard redan idag. Det produceras nog med mat för att 12 miljarder människor ska få i sig all den näring de behöver. Det produceras alltså mer mat än det finns åt den nuvarande mänskligheten, och ändå lever en sjundedel av världens befolkning på mindre än en indexerad dollar om dagen. Ändå dör 9 145 000 barn varje år av svält eller svältrelaterade sjukdomar (en och en halv förintelse varje år).

Kan det vara så att det nuvarande systemet inte bara hanterar utan även fördelar resurserna på ett ineffektivt sätt?

Ofta föreställer vi oss att alla människor konstant kommer att få det bättre, att levnadsstandarden kommer att öka, att vårt samhällsystem kommer att vara i all framtid. Denna linjära syn på verkligheten tar inte hänsyn till att världen har en begränsad förmåga att tillgodose tillväxtkraven, och att mänskligheten som helhet måste införa system som balanserar mänsklig livskvalitet med naturens förmåga att tillgodose vad vi behöver. Alternativet är global social utslagning.

EOS har ett förslag på ett sådant system. Det innebär att varje människa får äga en andel av Jordens produktionskapacitet som sedan kan allokeras efter behov. Om du vill hjälpa till att bidra till framtiden, så kan vi hjälpa dig att hjälpa till. Vi har ett öppet forum, och du kan kontakta oss via board@technate.eu

 

/Enrique

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: