The European Organisation for Sustainability

Hej igen människor!

Huvudnyheten idag är att två kinesiska företag har köpt SAAB, ett svenskt bilmärke med en historia av tekniska innovationer och relativt dåliga vinster över många år. Därmed har risken för ren konkurs försvunnit, även om det finns en uppenbar risk att ägarna – när de tillägnat sig den tekniska kompetensen – kommer att flytta produktionen till sitt hemland för att skära ner kostnaderna. Nu är Youngman och Pang Da privata bolag, men det går inte att komma ifrån att Kina – som innan 2020 kommer att vara världens största ekonomi – idag expanderar såväl ekonomiskt som geopolitiskt. Även om Kinas geopolitiska intressen än så länge är begränsade till landets krav på Taiwan och på resurserna längsmed öst- och sydkusten, så är de ekonomiska intressena världsomspännande.

Ett exempel är landets inblandning i Eurokrisen, där Kina “erbjudit sig” att skjuta in kapital i ett stagnerande Europa. Givetvis finns det ekonomiska skäl bakom (den kinesiska regeringen önskar en stabil världsmarknad för att inte den nationella tillväxten ska hotas). Men det finns också politiska övertoner, till exempel att Kina får en hållhake på Europa (när det gäller att tysta kritik mot brott mot mänskliga rättigheter eller konflikter om intressesfärer i utomstående områden, som Afrika).

Det är lätt att tro att kinesiska investeringar i Ryssland, Nordamerika, Afrika och Europa kan leda till en ökad stabilitet i världspolitiken, eftersom att länder ogärna krigar med sina handelspartners. Detta stämmer dock inte helt och hållet. Exempelvis utgjorde 40% av de tyska statsobligationerna säkerheter i brittiska storbanker åren kring 1910 (en kort tid därefter utbröt Första Världskriget). Det är också lätt att behandla frågan om kinesisk tillväxt som en i grund och botten god utveckling. Detta är också sant i att fler människor får möjlighet att leva ett bättre liv ur materiellt hänseende.

Frågan är dock hur lång tid en sådan utveckling kan vara? Redan idag överutnyttjas Jordens förnyelsekapacitet. Detta kommer att innebära att mänskligheten – om dagens utveckling fortsätter – får uppleva en sänkt levnadsstandard och ett slut på genuin storskalig tillväxt (troligtvis märks effekterna av denna process redan idag inom det finansiella systemet). Ifall en sådan stagnation sker så kommer det att stimulera många länder, som exempelvis Kina, till antingen socialt kaos eller imperialistiska äventyr i syfte att tillägna sig resurser från andra.

Vad vi behöver idag är egentligen inte att diskutera hur vi ska kunna öka tillväxten eller rädda en speciell sorts livsstil som under dagens förutsättningar inte går att rädda. Vad vi måste diskutera i samhället är hur vi ska kunna balansera människans behov med naturens förmåga att tillgodose behoven.

Vad som dock kommer att karaktärisera 2000-talet, förutom en minskande förmåga att tillgodose tillväxtbehoven inom ekonomin, kommer att vara ökat politiskt och ekonomiskt inflytande för Östasien, även i de gamla europeiska kolonialmakterna.

Med vänliga hälsningar

/Enrique

Advertisements

Comments on: "Kina köper inflytande" (2)

  1. Det var dock inte Britter som startade kriget. Eller?

    • Vilket krig? :S

      Om du menar Opiumkrigen, så ja, det var britterna som startade de krigen. Men jag har inte påstått att Kina befinner sig i krig med några just nu, bara det att det kan bli konflikter om resurser i framtiden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: