The European Organisation for Sustainability

Miljöpartiets senaste plan att inkludera 250 000 svenskar i utformandet av partiets politik kan tolkas på två sätt, med en välvillig tolkning och en illvillig. Nu ska det nämnas att ifall betraktaren hör till eliten så kan de båda tolkningarna komma att byta plats. För att inte några missförstånd ska uppkomma kan jag nämna att jag strävar efter en socioekonomisk utveckling där vanliga människor får mer inflytande över sin vardag, på bekostnad av centraliserade institutioner som existerar för att upprätthålla ett destruktivt system.

Välvillig tolkning: Kretsen kring Fridolin och Romsson vill engagera och aktivera allmänheten genom att göra dem delaktiga i det politiska beslutsfattandet, och vill utforma sin politik efter vad allmänheten tycker. Nu var det en väldigt vagt uttryckt artikel i och för sig, men det som tycks känneteckna den är att stärka samtalet mellan politiker och medborgare.

Illvillig tolkning: Detta är ett försök att triangulera, det vill säga att neutralisera de ekonomiska tunga frågorna genom att istället fokusera på mindre frågor – lokala frågor eller enskilda sakfrågor – för att kunna maximera antalet röster inför 2014 (och eventuellt erövra missnöjda socialdemokratiska partimedlemmar). Triangulering är i grund och botten en slags etablissemangspopulism, som dock anses acceptabel därför att den inte raljerar mot den politiska makten (jämför t.ex Tony Blair med Robert Fico).

Jag själv är mer benägen att tro på den illvilliga tolkningen, och då inte bara på grund av cynism och desillusionering med det politiska systemet, utan på grund av att medborgartorgen som MP föreslår sker inom ett forum som helt kontrolleras av MP, där MP’s gräsrötter kan få en direkt insikt i opinionen och kontrollera vad de vill ta in och vad de inte vill ta in. Det innebär inte en revolutionering av det partipolitiska systemet, utan en fortsatt diskurs som bygger på kontrollerad dialog mellan folkvalda och medborgare, där de folkvalda fortsatt kan styra diskursen mer än vad konstituenterna kan.

Ifall Medborgartorgen skulle bli ett verkligt verktyg för folkligt inflytande så skulle de behöva bli permanenta kommittéer med egna lokaler, egna resurser, och egen kapacitet att tillvarata medlemmarnas intressen. I detta avseende var den folkrörelsedemokrati som växte fram mellan 1800-talets slut och 1970-talet ett betydligt intressantare experiment då det inte bara åsyftade till att ge det dominerande partiet ännu mer kontroll över gräsrötterna, utan även gav gräsrötterna själva en viss makt.

Dessutom skulle effektiva Medborgartorg inte i sig nödvändigtvis vara kopplade till ett visst politiskt parti, utan bör förankras brett av flera politiskt och religiöst oberoende föreningar och folkrörelser.

/Enrique

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: