The European Organisation for Sustainability

Medan Europas ledare tigger – och får kalla handenför penningstöd för EFSF, så har idag en annan internationell konferens hållits, där delegater från USA, Sverige och Kanada deltagit. Medan dess att destruktiva krafter bryter ner den gamla världen, så har de krafter som vill bygga upp en hållbar framtid firat en framgång. Inga regeringar eller företag sponsrade denna konferens, inte heller har den idag hamnat i några tidningar, vare sig på förstasidorna eller som notis.

Om den kan bli början till något nytt, till en ny framtid för mänskligheten, kommer den dock att hamna i framtidens historieundervisning.

 

 

 

Dessa var de organisationer som aktivt deltog i konferensen:

Atlas Initiative Group (AIG)

European/Earth Organisation for Sustainability (EOS)

New Z-land Project (NZP)

Samarbetsorganisationen som dessa rörelser möttes inom ramen för kallas för the Technate, men skall möjligen byta namn till the Technate Consortium. Det är en paraplyförening som samlar organisationer vilka strävar efter en ekologiskt och socialt hållbar framtid. Idag, den femte november 2011, så samlades vi för vår första konferens någonsin, och samtliga delegater lämnade konferensen i ett ytterst gott humör. Teknatet är inte en centraliserad struktur, utan ett organiskt nätverk som administrerar resurser och tjänar som informationsbas för medlemsorganisationerna. Organisationerna som deltar måste dela långsiktiga målsättningar och värderingar, men har samtidigt autonomi inom ramen för nätverket.

Konferensens resultat var att de deltagande organisationerna beslutade sig för att fördjupa samarbetet inom teknatet, inom tre områden.

Först och främst ska gemensamma konferenser hållas fyra gånger per år, var tredje månad. Där skall organisationerna kunna dela med sig av sin utveckling, sprida nyheter och utarbeta strategier.

För det andra ska ett utkast till en konstitution presenteras för samtliga organisationer inom nätverket. Denna konstitution kommer mest troligt att vara baserad på N.E.T-konstitutionen från 2009.

För det tredje ska mest troligt en styrelse tillsättas för Teknatet, vilken skall ha i uppgift att koordinera administrativ verksamhet och hjälpa medlemsorganisationer samarbeta med varandra på ett effektivare sätt.

Nästa möte har preliminärt bestämts till den 21a januari 2012, och då ska vi förhoppningsvis bjuda med alla tio organisationer som ingår i nätverket så vi har ett quorum. Fram tills slutet av nästa år skall förhoppningsvis konstitutionen vara införd och ratificerad, och en ny styrelse för hela nätverket ska då kunna tillträda vid årsskiftet 2012-2013. Innan nästa konferens ska vi dels ha bestämt tid (det lutar åt klockan fem på eftermiddagen centraleuropeisk tid), och dels ha funnit en bättre klient än Skype.

Med vänliga hälsningar

/Enrique

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: