The European Organisation for Sustainability

Dessvärre så skulle jag aldrig ha kunnat gå på det nu inställda Nolaskolan-evenemanget på grund av konferensen, och nu är det oklart om UPF kan organisera Mallette’s föreläsning i Umeå då finansierings- och övernattningsfrågan inte lösts.

Emedan denna händelse är tragisk för Zeitgeist i Örnsköldsvik, så är den samtidigt lite illustrativ för de problem som Zeitgeiströrelsen har. För tre år sedan föreslog Zeitgeistrepresentanter för oss i EOS att vi skulle ansluta oss till deras betydligt större rörelse. Vi tackade nej, eftersom vi fann att Zeitgeiströrelsen hade alltför många medlemmar som aktivt tror på och sprider kontroversiella eller nyandliga idéer vilka vi inte ser kan bidra på ett konstruktivt sätt till att erbjuda lösningar på världens problem.

Ett annat problem illustreras av det rykte som TZM alltmer och mer kommit att få. Bland annat har anklagelser om att organisationen skulle vara en kult ha uppkommit.

Jag tror att det största problemet är att TZM är så pass konsekventa att de rentav ställer krokben för sig själva. Deras nätverk är officiellt ledarlöst och har ingen struktur för medlemsavgifter eller några nedskrivna centrala värderingsgrunder utöver deras målsättningar. Därmed så finns det hela tiden en risk för att deras budskap ska missförstås, missrepresenteras eller kuppas av allehanda olika fraktioner som eftersträvar mer uppmärksamhet. Eftersom medlemmarna huvudsakligen består av glada amatörer när det kommer till att sprida budskapet så är det inte förvånande att talespersonerna ibland uttrycker tankar och åsikter som de i efterhand inser att de borde hållit för sig själva.

Min åsikt om huruvida TZM är en kult, är att den möjligtvis har några kultliknande egenskaper, men att det inte är en kult. Vilka kultliknande egenskaper har då TZM?

TZM baseras på en tro på vetenskapen, vilket inte i sig är vetenskap, och en tro på en resursbaserad ekonomi (utan att några experiment under kontrollerade förhållanden ännu genomförts).

TZM baseras på en övertygelse i att världen väldigt snart ska förändras antingen i en apokalyptisk eller en paradisisk riktning, vilket odlar förväntningar hos medlemmarna om ett slags “uppryckande” av mänskligheten.

Inom TZM finns det många medlemmar som företräder antingen teorier om hemliga sällskap eller nyandliga teorier.

Samtidigt så kan jag inte definiera rörelsen som en kult riktigt.

Inte ens om han skulle vilja har Peter Joseph fullständig kontroll över TZM. Medlemskapitlen är i praktiken självstyrande och kan göra i stort sett vad de vill. Peter Joseph kan mest påverka rörelsen via sina podcasts eller annat material som han utger, men han kan inte lita på att medlemmarna gör det som han vill att de ska göra. Det är möjligt – jag vet inte – att han vill vara en slags messiansk ledare eller åtminstone en alfahanne, men han kan  inte det på grund av frånvaron av en byråkratisk eller organisatorisk struktur.

Ifall Peter Joseph eller folket kring honom skulle haft mer kontroll skulle inte sådana fenomen som TZM-medlemmar som kommer med våldsbejakande, alternativa och för rörelsen pinsamma uttalanden i media vara ett problem. Ifall TZM var en kult skulle alla medlemmar och talespersoner låta i stort sett likadana.

Jag säger inte detta för att försvara TZM, utan för att det inte ska gå inflation i begreppet “kult”. Vissa uttryck, som till exempel “fascism”, har blivit begrepp som egentligen handlar om allt som människor finner vara dåligt, snarare än originalbetydelsen. Slutresultatet av denna betydelseinflation är att i stort sett alla rörelser och företeelser anklagas för att vara kulter, ha fascistoida tendenser eller annat, och att definitioner till slut mer handlar om förolämpningar än substans.

Nu säger jag inte att Peter Joseph inte har inflytande. Han har inflytande, men betydligt mindre inflytande än vad en vald ordförande skulle ha för en förening, eftersom hans makt bygger på karisma och hans förmåga att övertala medlemskapitlen istället för formella regler. Detta innebär också att det inte går att avsätta honom eftersom han inte är “ledare”. TZM definierar ju sig inofficiellt som en “ledarlös” rörelse, vilket innebär att nivån ovanför kapitelkoordinatorer är odefinierad.

Problemet med ledarlösa rörelser, såtillvida vi inte talar om delvis illegala aktivistnätverk som ELF, AFA och Anonymous, är att det inte går att utkräva ansvar från de som fattar beslut eftersom det inte finns några formella kanaler som tillåter rörelsen att kontrollera alfafigurerna. Därmed urholkas efterhand legitimiteten, eftersom karisma är ett politiskt kapital som är väldigt känsligt och som samtidigt är väldigt beroende av medial framtoning och spinn (detta problem har vi alltmer och mer kommit att se i de flesta länder ju mer makt media har fått att definiera verkligheten).

Det är inget fel i att ha valda ledare, så lång tid som ledarna är kontrollerade av medlemmarna genom ett formellt nätverk av överlappande institutioner, är ansvariga inför medlemmarna och kan avsättas av medlemmarna, och så lång tid det finns en kultur som inte riktar in sig på personlighetskulter.

Grundproblemet med TZM, förutom att det är svårt för rörelsen att lösa det moment 22 som kommer av att de varken kan ta avstånd från eller öppet stödja den första filmen, är att rörelsen uppkom som i en “Big Bang”, vilket innebar att det plötsligt fanns tusentals personer som skulle organiseras och engageras av ett fåtal. Detta har skapat ett svårdefinierat socialt nätverk där väldigt många av medlemmarna har problem med översikt, och där det finns gott om utrymme för medlemmarna att själva definiera vad de vill ha ut av rörelsen, även i sådant som rör rörelsens centrala målsättningar.

Misslyckandet av TZM Scandinavia att organisera föreläsningen i Örnsköldsvik är den första gången som TZM får större (negativ) medial uppmärksamhet i Västerbotten, och representerar också ett av flera misslyckanden som jag misstänker har att göra med den relativa frånvaron av strukturer och av vägledande normer som kan göra det klart och tydligt för allmänheten vad TZM tror på och inte tror på. Eftersom jag själv personligen såg fram emot att möta Douglas Mallette, om inte annat för att se vad det är för idéer som han har, så är detta en besvikelse för mig också.

För EOS är det dock en viktig möjlighet att lära oss av ett misstag som en annan rörelse begått och se var det misstaget ligger någonstans.

/Enrique

Advertisements

Comments on: "Douglas Mallette, Örnsköldsvik och Zeitgeist" (10)

 1. dlovas said:

  (Google Translate does a fairly decent job on translating this article to English).

  Well written and I agree, TZM has been lost in various “other activisms” from the very first day, when it appeared as the activist arm of The Venus Project – and also over-influenced by all sorts of irrational and pseudo-scientific crap, “spirituality” and conspiracy theories – things that have nothing to do with the message and the proposal of The Venus Project. “Democratic” right of everyone to believe in any nonsense that human irrational mind can invent doesn’t mix well with the application of the scientific method.

  While it is true, that TVP ideas and proposals have not yet been tested in controlled conditions, they (well most of them…) at least seem logical and are not in contradiction with what is already known – so they at least form a set of valid scientific hypothesis. They also contain lots of theoretical holes – like the claim, that a circular city is an optimal form for a city, which doesn’t take into account the natural predispositions of the site, like the existence of rivers, lakes or seashores, general direction of winds and of the sunlight etc.

  So it would be wrong to blindly believe in them without any criticism or second thought – people who do that can do more harm than those who are more sceptical and want to take experts’ opinions in the account. The claim that “architects know nothing”, for example, is not a valid argument – even (and especially) if it comes from a man with a great vision and intelligence. And especially if he insists, that it is wrong that mob decides about important things, instead of experts and reason. Architects might have enormous egos (can ciconform that from first-hand expreiences…:) ) – but regardless of that they are the only ones that can be considered as experts – on architecture.

  So here I agree with the EOS – what TVP proposal needs now is to be taken from the stage of *hypothesis* to the fact. Those, who blindly believe in every aspect of it without every criticism, are a poor choice to do that. Those who didn’t even bother to learn anything about it and find it more important to turn the whole world into vegans are not any better. Zeitgeist movement unfortunately seems to be dominated by both .

  • The thing is that some of the people who have brought up such points on the TZM forums (before they were closed down) were ostracised and painted out as trolls and haters. That is probably one of the reasons why TVP disassociated themselves from TZM, namely that the members of TZM are generally believers and not investigators (now TVP could be criticised for some of the very same things as well, and even more justified as according to them *everything* has to be Fresco or bust).

   That is a very human trait, to try to find a belief-based togetherness that could explain a world which is very complex. We need to transcend that kind of thinking.

 2. Mikkiz said:

  “Misslyckandet av TZM Scandinavia att organisera föreläsningen i Örnsköldsvik är den första gången som TZM får större (negativ) medial uppmärksamhet i Västerbotten, och representerar också ett av flera misslyckanden som jag misstänker har att göra med den relativa frånvaron av strukturer och av vägledande normer som kan göra det klart och tydligt för allmänheten vad TZM tror på och inte tror på.”

  Jag har svårt att förstå varför det är så svårt att hitta:
  http://thezeitgeistmovement.com/mission-statement

  • Faktum är att det där är väldigt vagt, och lämnar ett väldigt stort utrymme för fria tolkningar, i synnerhet i relation till sådana frågor som inte TZM centralt förespråkar men många av dess medlemmar tycks förespråka, som exempelvis teorier om Chemtrails, NWO, 9/11-konspirationer, 2012, Nibiru, nyandlighet och annat. Denna underström av konspirationsteorier som rörelsen inte (såvitt jag kan se) någonstans explicit tagit avstånd från har kunnat bidra till den atmosfär av konfrontation som skapat de här senaste skandalerna (exempelvis medias sammankoppling av Jared Loughner och TZM, eller som nu senast Mallette’s gamla uttalanden). När folk blir uppmuntrade eller uppfattar sig bli uppmuntrade att uttrycka sig som om världen är en svart-vit uppdelning i mänskligheten mot eliten, så förvandlas all vänlig kritik till TZM till nån slags plan med ondskefulla förtecken om att skada TZM.

   Problemet är den stora diskrepansen mellan den första och den andra filmen i zeitgeistserien. Så lång tid det problemet inte diskuteras så kommer det att vara ett moment 22 som skadar de intressen som Zeitgeist säger sig företräda.

   • Mikkiz said:

    Personligen tycker jag att det ska räcka med att det INTE står nånting om Aliens eller NWO för att det ska kunna kopplas till nånting liknande, men nu är det ju uppenbart att det inte funkar på det viset.
    Det är väldigt tröttsamt när vi som volonterar för TZM jobbar i olika projekt för att sprida medvetande om alternativa lösningar för hållbar utveckling och gång på gång får skit för sånt som vi aldrig berör. Dock har det i Sverige aldrig slagit så hårt som det gjorde denna gång. Jag tar emot din kritik Eos och kommer med att ta upp detta med andra koordinatorer.

    Mikkiz

   • EOS är inte en person, utan en organisation 😛

    Tja, media har sin egen logik. Exempelvis så dömer de flesta journalister Zeitgeist efter den första filmen, dels för att den var mer “sensationell”, och dels för att det handlar lite grann om kontrollen över narrativet.

    /Enrique

 3. Oted said:

  Att organisera en världsomfattande rörelse är problematiskt, framförallt när det kommer till att alla också ska ha en grundläggande förståelse för vad rörelsen står för. Jag förstår verkligen inte poängen med att ha en “ledare” eller ordförande för en grupp vars syfte än så länge enbart är att sprida ett budskap. En förståelse för vad en “scientific method for social concern” innebär räcker gott å väl för att medlemmarna på egen hand skall kunna förmedla budskapet. Dessutom så finns en stor risk för att ett sådant ledarskap skulle korrumpera hela rörelsen inifrån, framförallt när man blandar in stora ekonomiska summor, såsom medlemsavgift. Vilket förövrigt är den dummaste ide jag hört.

  Det må så vara att rörelsen är oorganiserad, Men att den har en relativ frånvaro av struktur är verkligen bara taget ur luften. Chapters är ett utmärkt sätt att organisera en rörelse såpass stor som ZM. Sen att dessa chapters inte än så länge fungerar, bland annat då enligt dig i Örnsköldsvik, kan ju ha å göra med att Örnsköldsvik har runt 30 000 invånare? Jag skulle vädja till att du ser på chapters och dess aktiviteter i större städer där medlemsantalet drastiskt överstiger de 16st som är listade i Örnsköldsviks chapter.

  Det är finns många fel i att ha valda ledare, dels så ska man ha en demokratisk process för att välja dem. Vilket leder till fruktansvärda orättvisor (se politik), 51% kan omöjligt bestämma över 49, de ligger i grunden för ZMs ideal att folk med behörig kunnskap inom området som frågan berör skall vara de som öven en öppen diskussion skall komma överrens om ett hållbart beslut.

  • Problemet ligger inte i alla medlemskapitel, utan i det faktum att utifall något medlemskapitel bryter av från centralorganisationen och exempelvis börjar förespråka våld eller konspirationsteorier så finns det inget etablerat sätt inom rörelsen att ta hand om problemet, det vill säga utesluta eller vidta andra åtgärder mot de som bryter av. Jag påstod inte att medlemskapitlet i Örnsköldsvik inte fungerar, utan att organisationen som helhet fungerar dåligt. Till exempel kan företrädare säga saker som möjligen står i strid med organisationens grundvärderingar utan att det finns något system för att rätta till det.

   Med det antal medlemmar som TZM har skulle en medlemsavgift på 150-300 kr per år innebära miljoninkomster, som skulle innebära något annat än att rörelsen inte växer nämnvärt sedan den initiella explosionen (och nej, ZMF ledde inte till samma intresseexplosion som ZA).

   Problemet är att samma korruption dyker upp även om ni inte har officiella ledare. Problemet är bara det att det blir omöjligt att avsätta dessa individer eftersom deras ledarskap inte beror på att de är valda utan för att en stor mängd människor anser att de är förebilder. Skälet till att vi i EOS har en vald styrelse som kan fatta beslut som rör huvudorganisationen samt förhindra våra medlemskapitel (som vi kallar “holoner”) från att göra något dumt, är just för att undvika en sådan situation där vi sitter där med en (eller ännu värre flera) alfahannar. Valda ledare finns inte till för att ta beslut över organisationens huvud, utan för att förhindra att vissa personer tar beslut som kan skada organisationen och dess mål.

   http://www.eoslife.eu/forum/new-projects/16805-a-holistic-technocracy-micro-nation–my-proposal

   Sedan så beror era problem inte bara på frånvaron av en struktur som kan hjälpa er, utan på grund av att ni utgår från att en RBE automatiskt ska fungera mycket bättre och lösa de flesta av jordens problem. Vi i EOS påstår aldrig att det alternativa socioekonomiska system som vi vill testa kommer att fungera, men vi vill testa det för att se om det fungerar. Väldigt många av TZM’s medlemmar, både på forumen och på Facebook, förespråkar dessutom öppet pseudovetenskapliga teorier, konspirationsteorier, New Age-teorier om 2012, alternativmediciner och annat som inte ens har att göra med RBE. Visst ska dessa medlemmar få ha sina åsikter, men att de ska gå runt och sprida dessa uppfattningar och ge en bild av TZM som bland annat bidragit till att Mallette’s föreläsningar i Örnsköldsvik och Umeå ställdes in är ytterst skadligt.

   Det finns en stark problematik i det faktum att de första filmerna företrädde Jordan Maxwell’s tankar om Jesus, som innehöll många sakfel (i praktiken bestod hela presentationen nästan bara av sakfel och av detaljer som fåtts om bakfoten) samt 9/11-konspirationer. Detta har gjort att de medlemmar som TZM behöver mest, det vill säga forskare, ekologer, ingenjörer och andra personer som är utbildade inom området drar sig undan, även fast många av dem skulle kunna sympatisera med tankarna om en RBE och även bidra praktiskt. Dessa personer kan förlora sina arbeten och sin försörjning om de går med i en kontroversiell rörelse.

   Under tiden då forumet fanns så var det fullt med 9-11-konspirationer och nyandlighet som fluktuerade där, och dessa människor ville väldigt aktivt föra in dessa värden in i rörelsen, och göra linjen mellan önsketänkande och vetenskap blurrig. Det finns ett problem med det, och det är att nyandliga rörelser (förutom de officiella eller inofficiella ledarna) tenderar att dra till sig människor från utkanterna av samhället vilka söker efter en varm gemenskap att dela med sig av sina känslor till.

   Frågan är inte bara varför ni inte växer som rörelse, utan varför TZM – med tusentals aktiva medlemmar – misslyckats med att växa och konsolidera sig som rörelse och lyckats attrahera mediauppmärksamhet.

   Jag tror just att det är en kombination mellan två faktorer.

   I. Den första filmen, vilken förordade tankar och teorier samt använde ett cinematiskt språk som attraherar människor som gillar teorier om fjärrkontrollerade explosioner i tvillingtorn, utomjordingar och någon slags nyandlig väckelse. Detta har lett till er rörelse har attraherat en medlemsbas som till stora delar är riktad mot dessa tankar, med en öppenhet som inte beror på vetenskapligt tänkande, utan på önsketänkande (alternativmedicin exempelvis).

   II. Bristen på en organisation som kan korrigera problemen i I. och tydligt peka ut målsättningarna för rörelsen.

   Ett annat, mindre problem i sammanhanget är bristen på monetära medel. Vi lever inte i en RBE idag. Om ni vill avskaffa det monetära systemet så gäller det att till en början etablera er så att ni kan ha förutsättningar att göra det inom 20-30 år. Ni kan inte bygga cirkelstäder och RBE-samhällen utan att köpa mark och resurser som ni inte idag fysiskt kontrollerar. Det finns bara två andra sätt att få tillgång till det ni behöver, och det är antingen att ni tar det med våld (vilket jag inte rekommenderar) eller att ni väntar på att folk ger det till er (vilket är den ineffektivaste strategin, och den association som finns till konspirationsteorier gör att potentiella finansiärer drar öronen åt sig).

   /Enrique

 4. Tänkte bara rätta till Mikkiz lite gamla länk häruppe ^^….
  Denna FAQ är mer intressant ifall man vill veta hur rörelsen fungerar och vad den är till för.
  Sen ligger på samma sida en organisations-struktur för den svenska delen av rörelsen – den är dock aningen föråldrad men kan ses som ett försök till hur vi inom rörelsen tänker och använder varandras kunskaper/viljor så gott vi kan inom frivillighetens ramar.
  Dock ska den snart skrivas om – alltså strukturen för sverige så ta den inte alltför allvarligt – däremot FAQ’n är det viktigt att man läser igenom och förstår innan man går ut och säger saker om rörelsen – har man inte löst den vet man heller inte vad rörelsen i grund och botten står för…….
  http://zgm.se/qa

  • Det är oftast lika viktigt vad en rörelse uppfattas att den står för för som vad den faktiskt står för. Hur kommer det sig att TZM associeras till Paulism, New Age, Konspirationsteorier och hippies när TZM inte står för detta?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: