The European Organisation for Sustainability

Vad handlar egentligen teknatkonferensen om?

EOS är inte en organisation som arbetar ensam, utan vi ingår i en allians av liknande organisationer vilka alla strävar mot ett gemensamt mål – att framtidens värld ska vara en värdig plats för mänskligheten att leva på.

Inom detta nätverk ingår organisationer som Atlas Initiative Group, Resource-Based Economy Foundation, WE, Denia, The Future Project, ECOVA och The New Z-land Project. Alla dessa föreningar är autonoma och ideella grupper vilka arbetar med att bygga upp ekosamhällen, miljövänliga teknologier och alternativa socioekonomiska system. Varje grupp som ingår i nätverket bibehåller sin egen autonomi, men ska samtidigt dela nätverkets långsiktiga målsättningar (en hållbar värld, applicering av den vetenskapliga metoden på problem) samt värderingsgrund (livets omätbara värde). En grupp som inte delar målsättningarna eller värderingar (exempelvis om en grupp avslöjas med att arbeta för nynazism eller någon liknande vidrighet) kan bli utesluten ur nätverket.

Teknatet kan liknas vid ett ekosystem, där organismer samverkar för att bygga upp ett hållbart nätverk kännetecknat av öppenhet och mångfald. Varje grupp arbetar med sina egna metoder och har sin egen kultur, vilket skapar en tillräckligt stor diversitet för att vi ska kunna jämföra grupperna och se vilka metoder som bäst leder framåt mot våra mål. Teknatet kan även liknas vid en växtbaserad livsform där varje cell är en autonom helhet i sig, som tillsammans bygger upp den helhet som är växten.

Det finns alltid en avvägning när det gäller nätverk, och vi valde att börja blygsamt med teknatexperimentet, med en gemensam hemsida och ett RSS-flöde som gör att det finns en gemensam informationspool för samtliga organisationer inom nätverket. Under ett möte för två månader sedan beslutade vi oss för att fördjupa samarbetet, och dagens möte beslutades som en uppföljning på det mötet. Här är agendan. Ett av våra mål är att sådant som kan skötas effektivare på teknatnivå och som delvis försenar de enskilda organisationernas kärnuppgifter (som exempelvis IT-arbetet) kan flyttas över på teknatnivå. Vi vill också införa ett forum på själva teknathemsidan som ska komplettera de enskilda organisationsforumen.

Detta är ett väldigt stort steg för oss, och innebär förhoppningsvis att informationsspridningen av idéer, koncept och erfarenheter mellan rörelserna blir bättre, samtidigt som varje organisation bibehåller sin autonomi och distinkta karaktär. Detta representerar också ett nytt sätt att tänka, vilket rör sig bort från 1900-talets centraliserade och tungrodda folkrörelser mot en ny typ av folkrörelse där varje medlem ska vara kapabel att själv leda förändringen.

/Enrique

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: