The European Organisation for Sustainability

Följande inlägg är en personlig reflektion.

Ett säkert sätt att identifiera en infekterad debatt är när båda sidor i debatten vägrar kommunicera med varandra, misstänkliggör varandra och bygger upp en bild av att “fienden” vill använda frågan som ett sätt att underminera landet/religionen/familjen/de kulturella värdena/demokratin och så vidare. Detta gäller i mångt och mycket alla sociala frågor som påverkar människors liv, där extremreaktionära krafter regelmässigt utmålar hela det politiska spektrat som “politiskt korrekta rödvinssörplande kulturmarxister” och de extremradikala krafterna utmålar det tvärtom som “auktoritära fascistoida antihumanistiska mörkerkrafter”. Ibland känns det som om båda sidor har skapat en emotionell bild av motståndaren, där allt som motståndaren säger och gör tolkas in som ondskefullt. Ett ypperligt exempel på detta tänkande är bloggen Canute Ocean (eller snarare bloggarna, då de är många). Även etablerade bloggare som Dick Erixon har den tendensen, där åsikter verkar antas av en blandning av intressebaserade, rationella och känslomässiga skäl.

De debatter som varit mest infekterade i Sverige av vänster-högerdualismen har varit debatter som:

Feminism.

Djurrättsaktivism.

Israel-Palestina, där tydligen båda sidorna ska bli extremt uppjagade. Exempelvis kan vänsterdebattörer försvara den fria konsten när Israels ambassadör vandaliserar ett konstverk i det Moderna Museet, men bli alldeles till sig över några riktigt rejält dåliga teckningar som Lars Vilks gjort. Högerdebattörer i sin tur pratar om antisemitism när Dror Feiler konstruerar ett (rätt smaklöst) konstverk som “problematiserar” självmordsbombningar, men talar högt om yttrandefrihet när Lars Vilks angrips av muslimska och andra kritiker.

En fråga som definierar kampen mellan ytterkanterna i svensk nationell politik idag är invandringsfrågan.

Att skydda papperslösa invandrare är en behjärtansvärd och hedersam sak som innebär att aktivisterna både utövar civil olydnad och sträcker ut sin hand till medmänniskor. Samtidigt så går det inte att blunda för att både asyl- och arbetskraftsinvandring kan ha negativa effekter i ett land med 8% arbetslöshet, 20% ungdomsarbetslöshet och en arbetsmarknad med väsentliga matchningsproblem. Det som kan bli resultatet kan antingen bli lönedumpning eller högt utanförskap (och högt utanförskap leder så småningom till en bantning av välfärdssystemen och lönedumpning).

Vissa politiker hävdar att lösningen skulle vara att skapa ett A- och B-lag av medborgare i Sverige. Att invandrarna som våra “gäster” ska ha mindre rätt till att exempelvis ta del av offentlig service.

Detta tänkesätt bygger på antagandet att världen är delad i stater, som i sig är mer verkliga än själva världen. Vi ska bry oss mer om vår nationalitet än om vår gemensamma mänsklighet. Alla människor behöver mat, vatten, kläder, husrum och kunskaper för att kunna leva ett värdigt liv på Jorden. Alla människor har drömmar, aspirationer och mål. När vi utvisar människor som kan mördas i sina hemländer så är det att direkt utsätta mänskliga varelser för livsfara. Samtidigt kommer det alltid, i alla länder överallt i världen, att finnas människor som vill utnyttja generositet för att förbättra sitt eget liv.

Samtidigt så hotas hela världen av samma problematik idag. Varje år nyttjar vi kring 133% av Jordens förnyelsekapacitet. Medan vi gnabbas om nationella eller internationella frågor vilka om tjugo år mycket möjligt kan ha förlorat sin aktualitet så hotas världens ekosystem av en sjunde massdöd, mest troligt kring andra halvan av 2000-talet. Denna massdöd orsakas av att vi tillsammans i världen har byggt upp ett system uppbyggt på ohållbara premisser. Ifall det blir en sådan kollaps så kommer de etniska och sociala konflikter som existerar mellan olika grupper att förvärras hundrafalt.

Det är stort att hjälpa flyktingar, och det är något som de svenska medborgarna kan känna sig stolta över.

Det skulle dock vara större att bygga upp en strategi för att se till att flyktingkatastrofer inte uppkommer, att människor inte tvingas fly på grund av politisk och religiös förföljelse, instabilitet, hunger, etnisk rensning eller miljökatastrofer. För att kunna förhindra mänskligt lidande och se till att framtida generationer får leva i en värld där de kan uppnå sig själva som människor så måste vi sluta tänka på oss själva som svenskar och irakier, kristna, ateister eller muslimer, och istället börja tänka på oss själva som människor.

Vi måste organisera oss globalt, agera lokalt, samarbeta och bygga upp en ny civilisation genom vilken vi kan bevara våra ekosystem, garantera en god livskvalitet för alla människor i världen och bygga upp en framtid där det inte kommer finnas behov av flyktingförläggningar. Det är det största vi som människor kan göra. Och visst, det kommer att bli svårt – men det är inte bara stort.

Det är livsnödvändigt.

/Enrique

Advertisements

Comments on: "Sveriges mest infekterade debatt" (2)

  1. Tack Enrique för detta.
    Det är hög tid att vår nationella identitet ersätts med en världsidentitet. Dvs. om vi vill att fortsatt mänskligt liv ska kunna fortsätta på jorden. Med tanke på att denna redan är så hotad av människogenererade föroreningar – det mesta av det vi har hämtat ur våra gruvor under tusentals år har nu spritts ut på jordens yta – är det inte säkert att vi kan läka jorden, men allt annat än att vi anstränger oss till det yttersta är omöjligt. Det finns hopp om vi alla förenar oss.

    • Ja, idag går det inte längre att lösa våra allvarligaste utmaningar på nationell nivå. Vi behöver ett världssamhälle, och vi behöver garantera att det inte ska upprepa de tendenser som de nationella strukturerna underlättat – dvs exploatering och förtryck.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: