The European Organisation for Sustainability

Archive for February, 2012

The Venus Project </3 The Zeitgeist Movement

Innan jag börjar skriva detta inlägg måste jag etablera att jag inte tar ställning för The Venus Project eller The Zeitgeist Movement, och att hyser en otrolig respekt för många av de zeitgeistaktivister som jag mött, vilka ha en genuin kärlek till mänskligheten och till mänsklighetens framtid. Samtidigt har jag tidigare inte stuckit under stolen med att TZM’s tillblivelse och metoder för att genomföra en förändring har varit problematiska, och att själva rörelsen i sin struktur är problematisk. Vissa saker går inte att undvika, som exempelvis ifrågasättanden från media, men det går att undvika sådana katastrofer som Mallette’s nedlagda föredrag i Örnsköldsvik och Umeå med en bättre översikt och självkontroll inom rörelsen.

The Venus Project har, med hjälp av huvudsakligen avhoppade aktivister från The Zeitgeist Movement, etablerat en egen omloppsbana av aktivister. En av dessa har lagt upp följande video vilken kan vara ett bra underlag för diskussion om ämnet.

Dessa problem som denne aktivist listar upp är en orsak till varför TZM som rörelse inte kunnat nyttja sin potential fullt ut.

Problemet tror jag inte är så mycket personen Peter Joseph som det faktum att väldigt många av medlemmarna har vilt divergerande uppfattningar om vad som krävs för att rädda världen. Det finns, går det att säga, tre fraktioner inom TZM som drar åt olika håll. Dels finns det en (mer klassiskt) teknokratisk fraktion som främst är fascinerad över teknikens appliceringar på en resursbaserad ekonomi, samt konceptet resursbaserad ekonomi i sig.  Dessa är de som vill bygga cirkelstäder. Sedan finns det foliehattar som dragits till rörelsen genom den första filmens budskap om 9/11-konspirationer och hemliga sällskap som styr världen. Dessa personer har oftast ingen strategi för att nå ut, annat än att “sprida budskapet” om den ondskefulla världsordningen och de “nefariska” (sic ;P) krafter som styr den och skapar kriser för att skaffa makt. Den tredje fraktionen utgörs mer av de individer som söker efter andlig helhet, gemenskap och att nå ett slags spirituellt uppvaknande. De kan vara allting ifrån ungdomar som är nyfikna på andlighet till gatupredikanter som talar om regnbågsdelfinens ankomst från Plejaderna.

Dessa tre fraktioner ansluter sig i kölvattnet till TZM och influerar lokala medlemskapitel, vilket leder till en spretig rörelse med ett otydligt budskap. Till och med ett “cause” som Occupy Wall Street är mer tydligt än en rörelse som på ett vagt, oklart och ambivalent sätt är emot vår materialistiska världsordning, förespråkar den vetenskapliga metoden som grund för en ny resursbaserad ekonomi, avfärdar konspirationsteorier offentligt medan medlemmarna delar ut DVD-skivor som innehåller filmer vilka innehåller konspirationsteorier, pratar om 2012 som ett andligt uppvaknande samtidigt som den avfärdar och inte avfärdar traditionella religioner.

De som från början är avogt inställda till budskapet eller trivs i dagens samhälle (vilket de flesta människor torde göra, annars skulle vi haft en revolution eller något) tolkar detta som en röra eller som en sektliknande organisation (och det hjälps inte av att rena sekter som Desteni försöker associera sig till budskapet och därmed ytterligare förvirra utomstående). De som är vänligt inställda till budskapet tolkar in vad de vill tolka i det (detta händer till viss del i alla organisationer, men TZM har varit en otydlig strömning till och med för en tid av otydliga strömningar).

Det är i detta sammanhang förståeligt att The Venus Project, om vilket mycket går att säga men som inte är en organisation som förespråkat konspirationsteorier eller New Age, blir allt mer obekvämt av att de-facto absorberas in i ett sammanhang där det associeras som en del av en rörelse med kontroversiella och problematiska inslag.

År 2009 så diskuterades det löst inom EOS om huruvida vi skulle ansluta oss till TZM. Under denna period var TZM fortfarande ett nytt fenomen och det var en oerhört intressant period från vårt perspektiv eftersom vi har haft väldigt mycket gemensamt med The Venus Project.  På ett tidigt stadium nådde vi ett konsensus om att inte ansluta oss till TZM, just på grund av de problem som vi redan kunde se från början. Flera avhopparorganisationer från TZM, som Atlas Initiative och RBEF, har idag anslutit sig till teknatet, som från början var skapat av EOS.

Vi har valt att ta en annan väg än både TZM och TVP, vilka båda två hävdar att de har svaret på dagens problem.

Vi tror inte att vår föreslagna väg till global hållbarhet är den bästa. Att försöka implementera den imorgon skulle vara idiotiskt, eftersom vi inte vet vilka effekter implementeringen skulle ha, hur den skulle påverka mänskligt beteende, hur den skulle kunna svara på vissa problem som bottlenecks eller motivationsfrågor. Vetenskapen är ingen religion som används för att slå meningsmotståndare i huvudet med eller avsluta debatter, utan en metodik för att nå fram till bättre lösningar på problem.

De flesta människor är i dagens samhälle rädda för vetenskap, och det är naturligt och sunt ur ett biologiskt perspektiv. Människor gillar inte sånt som de inte förstår, och vetenskap skapar en känsla av obehag hos dem som inte själva sysslar med det. De flesta människor är också predisponerade att skilja på rätt eller fel utifrån vad auktoritetsfigurer säger, eller vilka åsikter personen har. Vad vi behöver idag, är i första hand fler människor som kritiskt granskar sina egna känslor, motiv och åsikter, och inte faller in i personlighetskulter eller att tysta sina egna åsikter för att stärka lagkänslan.

Skolsystemet som vi har idag utvecklar inte i första hand kritiskt tänkande, utan mekaniskt tänkande. Innan vi kan ha en förändring behöver vi en ny sorts massrörelse, en massrörelse som är förändringen den vill se i världen.

EOS i Umeå planerar att organisera en studiecirkel där deltagarna tillsammans lär sig applicera vetenskapliga metoder för att åstadkomma ett konkret resultat (en minimodell av ett hållbart samhälle i detta fall). Om du bor i eller i närheten av Umeå eller är på förbifart så är du varmt välkommen till sal 333, Universitetsbiblioteket Umeå kl 3 på eftermiddagen den 7e mars 2012. Om du inte har möjlighet så har vi faktiskt EOS studiekurs online, the Design Document. Detta dokument förklarar en möjlig väg för mänskligheten att ta sig ifrån ett självdestruktivt system till en hållbar framtid, och är underlaget för våra framtida tester.

/Enrique

Advertisements