The European Organisation for Sustainability

Som strukturen ser ut nu, Foto av Rickard Strandberg

Inledning

Ett av skälen till att denna blogg varit så tyst under det senaste året har varit att vi haft ett nära samarbete med Green Free Will, en grupp unga aktivister och studenter i Umeå med omnejd som planerar att skapa förutsättningar för hållbar produktion av jordbruksprodukter i norra Sverige.

Rent praktiskt innebär det första steget byggandet av en biosfär i form av en geodetisk dom, som när den är klar ska inhysa ett aquaponics-system och ett data-support-system för att kunna reglera inre förhållanden inne i domen, som temperatur, bakterie- och nitratnivåer, vattennivår och atmosfär.

Vi lyckades tillsammans med Green Free Will få tillstånd ett EU-stöd på 300.000 kr, som skulle gå till färdigställandet av domens exteriör. Detta skulle dock visa sig bli komplicerat…

Möt Alexander Bascom!

Varför behöver vi stöd?

Vårt beviljade stöd bygger på två delar. En förskottsbetalning, som vi använt som utlovat, och ett stöd som beviljas efter vi redovisat vårt tidigare stöd. Redovisningsdelen har dock visat sig kantad av svårigheter, då vi konstant skickar in våra underlag, och som svar får kompletteringar och nya redovisningskrav som vi inte informerats om sen tidigare. Detta blir problematiskt då det hotar domens färdigställande innan vår deadline. Ifall en sådan situation skulle infinna sig skulle vi bli återbetalningsskyldiga de 150.000 kr vi använt på material, lönekostnader, körningar och utfört arbete.

Vi måste alltså få domen färdig i år.

Hur mycket behöver vi.

Vi kommer behöva 60.000 kr för de innestående räkningar vi inte kunnat betala än och exteriören.

Vi har redan fått en del av detta stöd, i form av stöd från en mycket givmild privatperson. Dessa tusen kr kommer vi använda till att betala körkostnader för några av volontärerna som arbetat så hårt vid byggarbetsplatsen.

Ifall ni vill bli återbetalda så kan det anordnas genom att vi skriver utlägg på stödet, så att ni kan ersättas efter bygget är avklarat.

Hur stödjer jag er?

Du kan donera genom Paypal eller till vårt bankkontonummer.

Vår paypal-address är: andrew.wallace[at]technate.eu

Vårt bankkontonummer är: 8420-2 903 584 947-1 (Swedbank)

The future needs your help!

Enrique Lescure, Sekvensen för Relationer, EOS

Enrique Lescure, Sequence Director of Relations, EOS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: