The European Organisation for Sustainability

Posts tagged ‘Ekobyar’

Studiecirkelmöte den 26e Januari

Ett av våra långsiktiga mål som rörelse är att bygga upp ett nätverk av hållbara samhällen, där bland annat rena mönstersamhällen ska ingå. Dessa samhällen ska kännetecknas av att de ska kunna täcka sina egna behov av mat, el och värme (inom andra områden ska de uppmuntras till utbyte med omvärlden och med andra samhällen inom nätverket). Varför vill vi bygga upp något sådant? Dels för att visa allmänheten att det finns alternativ till dagens socioekonomiska strukturer, dels för att testa våra teorier och se var de behöver korrigeras i enlighet med den vetenskapliga metoden.

Vi är inte anarkoprimitivister och tänker oss inte en återgång till förindustriell teknik. Snarare vill vi skapa grunden för ett hållbart högteknologiskt samhälle som ska bygga på en balans mellan mänsklighetens behov och Jordens ekologiska konto.

 

Ett annat viktigt skäl är att världsekonomin verkar ha nått en platå, där tillväxten planat ut i de utvecklade länderna och nu håller på att stabiliseras i Tredje Världen. Detta kan, kombinerat med resurskonflikter (som konflikten mellan Saudiarabien och Iran om hegemonin i Mellanöstern), leda till att finanskrisen fördjupas. På lång sikt kan Peak Oil leda till dyrare transporter och mat, vilket skadar små öppna ekonomier som exempelvis Sverige. Därmed kommer det att vara ett måste med regional självförsörjning när det gäller absolute nödvändigheter.

EOS har inte kapaciteten att bygga ett sådant nätverk idag. Vårt främsta mål, lokalt och globalt, är att tillägna oss den kapaciteten.

Just nu planerar vi dock att lansera Studiecirkel 2012, ett projekt som riktar sig till allmänheten i Umeå och går ut på att deltagarna tilldelas intellektuella verktyg för att kunna genomföra vetenskapliga projekt, tänka vetenskapligt (i motsats till åsiktsdrivet). En väldigt viktig del av studiecirkeln är föreläsningar som bland annat handlar om hur hållbara samhällen kan fungera när det gäller praktiska frågor som energihantering samt frågor som handlar om hur interaktiva program kan nyttjas för att hjälpa till i konstruktionen av sådana samhällen.

Studiecirkeln kommer också att handla om ett praktiskt element, där deltagarna tillsammans bygger upp en skalenlig modell och tillämpar sina kunskaper.

På torsdag den 26e så håller vi i EOS Umeå möte om frågan. Vi möts utanför Universitetsbiblioteket för att diskutera detta. Ring 070-2189188 för mer information.

/Enrique

Advertisements